Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš
   
 
Menu
 
 Kto sme
 
 Oznamy
 
 Ponuka služieb
 
 Fotogaléria
 
 Výbor
 
 Tlaciva a predlohy
 
 Kontakt
 
 Napíšte nám
 
 Zverejňovanie dokumentov
 
 
 
 


PRIHLÁSIŤ SA
NA E-MAIL
(člen výboru)


Spriatelené web stránky

 


Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2023 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 24.04.2023.

Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na predaj dreva na pni

Predmetom predaja je drevná hmota, ktorá je v stave „vyznačených stromov určených k ťažbe“ v lesnom poraste Pozemkového a Lesného spoločenstva Rákoš v katastrálnom území Rákoš. ...[čítať daľej] .
pridané 17.11.2022.Májová brigáda 2022


Oznamujeme členom, že 21.05.2022 sa uskutoční brigáda. Brigáda bude zameraná na obnovu prístupových ciest na pozemky spoločenstva. V závislosti od počtu zúčastnených, môže byť časť pracovnej sili využitá na prípravu plochy pre výsadbu sadeníc v Sosnách. Prosíme členov, ktorí sa na brigáde chcú zúcastnit, aby si zobrali pevnú prípadne nepremokavú obuv. Tiež je vhodné doniest náradie - sekeru, čakan, lopatu, motyku, rýľ. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia alebo zlej pandémickej situácie sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz :21.05.2022o 08:00 na Holomnici.
pridané 03.05.2021.

Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2022 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 03.05.2022.

Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na predaj dreva na pni

Predmetom predaja je drevná hmota, ktorá je v stave „vyznačených stromov určených k ťažbe“ v lesnom poraste Pozemkového a Lesného spoločenstva Rákoš v katastrálnom území Rákoš. ...[čítať daľej] .
pridané 26.10.2021.Augustová brigáda 2021- ZRUŠENÁ!

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa brigáda odkladá na termín v priebehu septembra.
Oznamujeme členom, že 28.08.2021 sa uskutoční brigáda. Brigáda bude zameraná na obnovu prístupových ciest na pozmky spoločenstva. Prosíme členov, ktorí sa na brigáde chcú zúcastnit, aby si zobrali pevnú prípadne nepremokavú obuv. Tiež je vhodné doniest náradie - sekeru, čakan, lopatu, rýľ. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia alebo zlej pandémickej situácie sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 28.08.2021 o 08:00 na Holomnici.
pridané 09.08.2021.
upravené 27.08.2021.

Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2021 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 31.07.2021.

ODVOLANIE ZÁKAZU VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU

Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor v zmysle §30 ods. 4 zákona č. 326/2005 o lesoch odvoláva: ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU. Odvolanie zákazu nadobúda platnosť dňa 30.09.2020
pridané 09.10.2020.Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2020 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 05.08.2019.

ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU

NEVSTUPUJTE DO LESA!

Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor v zmysle §30 ods. 4 zákona č. 326/2005 o lesoch vydal: ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU. Cieľom tohto zákazu je zamedzenie šírenia nákazy AMO činnosťou verejnosti na lesných pozemkoch v predmetných poľovných revíroch. Nedodržanie zákazu vstupu do lesa je priestupkom, za ktorý hrozí sankcia až vo výške 3320 eur. Zákaz platí od 20.03.2020 do ovolania
pridané 21.03.2020.Marcová brigáda 2020 - ZRUŠENÁ!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR a protiepidemické opatrenia prevencie šíerenia sa nového koronavírusu spôsobujucého ochorenie COVID 19 sa brigáda ruší.
Oznamujeme členom, že 21.03.2020 sa uskutoční brigáda. Brigáda bude zameraná na likvidáciu konárov v okolí okrúhleho lesa. Preto prosíme členov, ktorí sa na brigáde chcú zúcastnit, aby si zobrali pevnú obuv a rukavice. Tiež je vhodné doniest náradie - sekeru. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. Brigády sa zúčastni aj DHZ Rákoš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 21.03.2020 o 08:00 na Holomnici.
pridané 04.03.2020.
upravené 12.03.2020.

Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na predaj dreva

Predmetom predaja je drevná hmota, ktorá je v stave „vyznačených stromov určených k ťažbe“ v lesnom poraste Pozemkového a Lesného spoločenstva Rákoš v katastrálnom území Rákoš. ...[čítať daľej] .
pridané 14.01.2020.Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 7.4.2019.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2019
pridané 07.04.2019.

V zmysle §9 ods.8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Výbor oznamuje členom spoločenstva, že sú na predaj podiely. Predmetná ponuka bola prednesená aj na VZ dňa 17.02.2019. Bližšie informácie Tu
pridané 06.03.2019.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2019 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 12.01.2019.

Voľby do orgánov spoločenstva

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš,
výbor PaLS Rákoš Vám oznamuje, že na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2019, prebehnú voľby do orgánov spoločenstva. V zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách a stanov PaLS Rákoš, bude volených 5 členov výboru a 3 členovia dozornej rady. Prosíme všetkých členov, ktorí majú záujem kandidovať aby najneskôr do 15.01.2019 31.01.2019(Termín je potrebné dodržať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov na tajné voľby) zaslali svoje návrhy elektronicky na adresu ondrej.kovac@urbar-rakos.sk alebo osobne, resp. poštou na adresu:

Ondrej Kováč
Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš
Rákoš 97
044 16 Bohdanovce pri Košiciach

Upozorňujeme členov, že na základe stanov PaLS Rákoš je umožnené kandidovať aj nečlenom, ktorí sú splnomocnení svojím rodinným príslušníkom, ktorý je členom PaLS Rákoš. Zároveň, podľa stanov PaLS Rákoš sa návrhy a volení štatutári prijímajú 3/5 väčšinou všetkých podielov členov spoločenstva.
Zároveň oznamujeme členom, že valné zhromaždenie sa bude konať niekedy na prelome mesiacov Január a Február 2019, teda skôr oproti minulým rokom a o termíne konania bude výbor členov informovať včas a v súlade so zákonom.
pridané 22.11.2018.
upravené 07.12.2018.

Júnová brigáda 2018

Oznamujeme členom, že 02.06.2018 sa uskutoční brigáda. V rámci brigády sa bude pokračovať v čistení potoka. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Prosíme členov aby si so sebou vzali aj pracovné rukavice a nepremokavú obuv. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 02.06.2018 o 08:00 na Holomnici.
pridané 27.05.2018.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.04.2018 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 13.03.2018.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 1.4.2018.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2018
pridané 13.03.2018.

Augustová brigáda 2017

Oznamujeme členom, že 02.09.2017 sa uskutoční brigáda. Brigáda bude zameraná na čistenie vodného toku potoka. Preto prosíme clenov, ktorí sa na brigáde chcú zúcastnit, aby si zobrali nepremokavú obuv a rukavice. Tiež je vhodné doniest náradie - železné hrable, čakan, železnú lopatu a pod. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 02.09.2017 o 08:00 na Holomnici.
pridané 21.08.2017.

Júnová brigáda 2017

Oznamujeme členom, že 24.06.2017 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Prosíme členov aby si so sebou vzali aj pracovné rukavice. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 24.06.2017 o 08:00 na Holomnici.
pridané 12.06.2017.

Májová brigáda 2017 - POZOR, nový termín!

Oznamujeme členom, že dňa 13.05.2017 20.05.2017 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Prosíme členov aby si so sebou vzali aj pracovné rukavice. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 13.05.2017 20.05.2017 o 08:00 na Holomnici.
pridané 04.05.2017.
upravené 09.05.2017.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2017 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 21.03.2017.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 1.4.2017.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2017
pridané 21.03.2017.

Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na predaj dreva na pni

Predmetom predaja je drevná hmota - vláknina sortimentu Buk nachádzajúca sa v katastrálnom území Skároš, v približnom množstve 150m3. Vyhlasovatel si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmenit už zverejnené podmienky sútaže. Zároven si vyhradzuje ...[čítať daľej] .
pridané 21.03.2017.Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na predaj dreva

Predmetom predaja je drevná hmota sortimentu : Borovica nachádzajúca sa v katastrálnom území Rákoš, v približnom množstve 200m3. Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže. Zároveň si vyhradzuje ...[čítať daľej] .
pridané 06.03.2017.Októbrová brigáda 2016

Oznamujeme členom, že dňa 01.10.2016 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku, grilovačka a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 01.10.2016 o 08:00 na Holomnici.
pridané 25.09.2016.

Septembrová brigáda 2016

Oznamujeme členom, že dňa 03.09.2016 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku, grilovačka a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 03.09.2016 o 08:00 na Holomnici.
pridané 28.08.2016.

Májová brigáda 2016

Oznamujeme členom, že dňa 07.05.2016 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 07.05.2016 o 08:00 na Holomnici.
pridané 25.04.2016.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 1.4.2016.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2016
pridané 30.03.2016.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.04.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 15.03.2016.

Septembrová brigáda 2015

Oznamujeme členom, že dňa 05.09.2015 sa uskutoční brigáda. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 05.09.2015 o 08:00 na Holomnici.
pridané 23.08.2015.

Augustová brigáda 2015

Oznamujeme členom, že dňa 01.08.2015 sa uskutoční brigáda. Členovia ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekera a píla. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na termín, ktorý bude včas oznámený. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 01.08.2015 o 08:00 na Holomnici.
pridané 22.07.2015.

Májová brigáda 2015

Oznamujeme členom, že dňa 08.05.2015 sa uskutoční brigáda. Členovia ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekery, píly a prípadne krovinorez. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 08.05.2015 o 08:00 na Holomnici.
pridané 02.05.2015.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 1.4.2015.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2015
pridané 22.03.2015.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2015 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 22.03.2015.

Októbrová brigáda 2014

Oznamujeme členom, že dňa 11.10.2014 sa uskutoční brigáda. Členovia ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekery, píly a prípadne krovinorez. Tak ako po minulé brigády, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 11.10.2014 o 08:00 na Holomnici.
pridané 07.10.2014.

Septembrová brigáda 2014

Oznamujeme členom, že dňa 20.09.2014 sa uskutoční brigáda. Brigáda sa bude týkať rekultivácie porastu v okolí potoka smerom od altánku k okrúhlem lesu. Členovia ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekery, píly a prípadne krovinorez. Tak ako po minulé roky i teraz, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 20.09.2014 o 08:00 na Holomnici.
pridané 14.09.2014.

Májová brigáda 2014

Oznamujeme členom, že dňa 31.05.2014 sa uskutoční prvá z tohtoročných brigád. Brigáda sa bude týkať rekultivácie tažbou zasiahnutých časti okrúhleho lesa. Členovia ktorí sa chcú zúčastniť, môžu so sebou doniesť náradie ako sú sekery, píly a prípadne krovinorez. Tak ako po minulé roky i tento, nás po ukončení brigády čaká spoločné posedenie pri altánku a guláš. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zraz : 31.05.2014 o 08:00 na Holomnici.
pridané 23.05.2014.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 6.4.2014.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2014
pridané 06.04.2014.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04.05.2014 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 30.03.2014.

Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš, so sídlom: Rákoš 11, 044 16, IČO: 35565080 v zmysle ustanovenia z valného zhromaždenia členov pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš zo dňa 28.04.2013

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzavretie kúpno-predanjnej zmluvy

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, týkajúcej sa predaja guľatiny sortimentu dreva ...[čítať daľej] .
pridané 18.01.2014.Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš, so sídlom: Rákoš 11, 044 16, IČO: 35565080 v zmysle ustanovenia z valného zhromaždenia členov pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš zo dňa 28.04.2013

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzavretie kúpno-predanjnej zmluvy

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, týkajúcej sa predaja guľatiny agátového dreva v množstve 4m3 za nasledujúcich podmienok.
pridané 20.08.2013.Oznamujume, že dňa 06.08.2013 sa uskutočnila štátna kontrola vo veci plnenia programu starostlivosti o lesy po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy na LUC Slanec II. - neštátne, neodovzdané, platnosť programu starostlivosti o lesy r. 2003 - 2012, kancelárska a terénna časť. Zápisnica č. 1/2013 z výkonu štátneho dozoru
pridané 19.08.2013.

Z dôvodu pretrvávajúceho suchého a teplého počasia a predpokladaného vývoja klimatických podmienok na území okresov Košice I až IV a Košice - okolie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle §21 pism. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na §2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 26.07.2013 až do odvolania vyhlásilo toto obdobie za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Vyhlásenie OR HaZZ v Košiciach zo dna 24.07.2013
pridané 04.08.2013.

Vážení členovia Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. sú povinní najmä: zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť. Na základe uvedeného uvádzame rozpis hliadok pre obdobie od 7.4.2013.
Rozpis hliadok pre katastrálne územie Rákoš na rok 2013
pridané 17.03.2013.

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, pozýva členov spoločenstva, na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2013 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši. Pozvánka s programom a návratkou bola zaslaná každému členovi, taktiež ju možno stiahnúť Tu
pridané 17.03.2013.
editované 28.03.2013.

V mene výboru oznamujeme členom, že termín konania valného zhromaždenia PaLS Rákoš, ktoré bolo predbežne stanovené na 6.5.2012 nebolo možné uskutočniť z dôvodu nefunkčnosti socialnych zariadení v kultúrnom dome v Rákoši. Dúfame, že rekonštrukčné práce budú do septembra ukončené a bude možné zvolať a uskutočniť valné zhromaždenie.
pridané 10.06.2012.
Dňa 17.03.2012 bol v blízkosti našich pozemkov požiar. Konkrétne išlo o lúku v blízkosti "Nobiša".
Na mieste zasahovali hasičské jednotky z Bidoviec, Čane i Košíc. Tento požiar sa za pomoci ich ako aj dobrovoľníkov z obce podarilo bez väčších škôd na lesnom poraste uhasiť.
Upozorňujeme, že podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z je zakázané vypaľovať suché trávnate porasty.
pridané 17.03.2012.
 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý ministerstvo vydalo rozhodnutím č. 4568/2011-720 z 10.11.2011. Zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne ministerstvo odvolalo z dôvodu vývoja meteorologickej situácie.
odv_zakaz_kladenia_ohnov_november_2011.pdf
pridané 25.11.2011.

Na základe rozhodnutia č. 4568/2011-720 z 10.11.2011 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, sa zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne, vrátane fajčenia a odhadzovania horiacich alebo tlejúcich predmetov. Zákaz sa vzťahuje aj na vyznačené miesta, na ktorých je zakladanie a udržiavanie otvoreného ohňa inokedy povolené. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 1000€. Tento zákaz je platný až do odvolania a o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie.
Zakaz_kladenia_ohnov_november_2011.pdf
pridané 13.11.2011.
Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš má od 10.08.2011 vlastné logo. Za vyhotovenie ďakujeme Mariánovi Bačovi.
pridané 11.08.2011.

Nakoľko na poslednom valnom zhromaždení padol návrh na vyhotovenie vzoru ako má vyzerať hlásenie z výkonu hliadky protipožiarnej ochrany, bol v záložke Tlačivá a predlohy pridaný formulár pre hlásenie z hliadky prootipožiarnej ochrany a taktiež vzor hlásenia.
pridané 31.07.2011.

V mesiacoch júl a august je hlavnou náplňou brigád za pomoci členov spoločenstva i občanov obce Rákoš stavba altánku pri ohnisku v Močidlách a úprava okolia ohniska. Súčasťou týchto brigád je aj vytvorenie jazierka v časti Močidlá.Na posledných brigádach bol získaný materiál na stavbu z porastu Alej a zrovnanie miesta a osadenie konzol altánku. Taktiež došlo k otvoreniu lesa odstránením kriakov.
pridané 17.07.2011.
.